View Sidebar

Reference

Mlin Stajnko Dušan, Gajševci

BIOPLIN Kolar Marjan s.p., Logarovci

JERUZALEM ORMOŽ SAT d.d., Središče ob Dravi

RUDOLF EMILIJAN s.p. Strojno Ključavničarstvo, Radoslavci

KRIM d.o.o., Ljutomer

TESARSTVO Ludvik Vogrinec s.p., Železne dveri

LJUTOMERČAN d.o.o., Ljutomer

PGP Ljutomer d.o.o., Ljutomer

Z-ZADRAVEC, RAKIČAN D.O.O., Rakičan

Strojno ključavničarstvo Vili Ferenc s.p., Veržej

ENGROTUŠ d.d. .  Celje

AGROPRO Ormož d.o.o., Ormož

Govedoreja Kočevje – GO-KO d.o.o., Kočevje

Zavod Marianum , Veržej

P&F Ljutomerčan d.o.o., Ljutomer

FARMTECH d.o.o., Ljutomer

Rene Hanžekovič, Veržej

 

Kmetije:

Roman Časar, Mlajtinci
Šonaja Mirko, Veržej
Kuri Danijel, Cogetinci
Kmetija Cigüt, Noršinci
Pignar Jožef, Gajevci, Gorišnica
Slavko Slana, Vucja Vas
Majcan Štefan, Rankovci
Slavko Osterc, Vučja vas
Dušan in Danijela Fister, Krog
Franc Matjašič, Levanjci pri Ptuju
Frančka Koroša, Veržej
Jože Osterc, Bunčani
Branko Štuhec, Logarovci
Žökš Ervin, Zg. Žerjavci, Lenart
Danijela Gojkošek, Spodnja Hajdina